Home

intertwine

 NÄR KUNSKAP VÄVS SAMMAN

BLICK

PERCEPTION

&

MÖTE

INTERAKTION

KUNSKAPENS FRAMTRÄDANDEFORMER

Perception är en mental process som gör att du uppfattar dig själv och din omvärld. Det är via våra sinnen blick, lukt och beröring som vi kan närma oss och förstå saker. Att äga kunskapen om att redigera, förvränga och manipulera det synintryck som ligger i betraktarens perception. Roland Barthes benämner känslan som attackerar medvetandet i mötet i en bild som punctum. Den attacken går att iscensätta. Låt mig hjälpa er!


Intertwine är delägare i följande bolag

KRYPTERING

Håll dina filer skyddade

WEBBYRÅ

Fullskalig webbyrå

SPEL

Rewarding Gaming

FÖRETAGSHÄLSA

Ser till det goda i företaget

ÄRENDEHANTERING

Få ordning på företaget

INTRANÄT

Effektivisera organisationen